U bent hier

Advisering & begeleiding

Wat is het verschil tussen een beschermd monument en een inventarisitem?

Alle beschermde monumenten zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Maar niet alle relicten opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn een beschermd monument.

Wat is de inventaris van het bouwkundig erfgoed?

De inventaris van het bouwkundig erfgoed bevat allerlei soorten 'gebouwd' erfgoed: herenhuizen en arbeiderswoningen, bunkers, kastelen, fabrieken en nog veel meer. Het biedt een overzicht van het lokaal waardevol bouwkundig erfgoed in een gemeente. 
Via de website kan je per gemeente en/of straat een lijst opvragen van het waardevol erfgoed in jouw buurt. 

Parochiekerkenplan of beheersplan?

Soms is er wat verwarring over de termen 'beheersplan' en 'parochiekerkenplan'. Wat is nu precies het verschil? Want beide zijn niet hetzelfde en hebben verschillende doelen.

Kan ik een premie krijgen voor verbouwingen aan inventarisitems?

Nee. Voor verbouwingswerken kan u geen premie krijgen omwille van de erfgoedwaarde. Enkel indien een gebouw beschermd is als monument kunnen er premies aangevraagd worden.

Kijk hier na of een gebouw een beschermd monument is. 

Er kunnen wel steeds premies bekomen worden die ook gelden voor niet vastgestelde inventarisitems. Kijk hier voor een overzicht.