U bent hier

Parochiekerkenplan of beheersplan?

Soms is er wat verwarring over de termen 'beheersplan' en 'parochiekerkenplan'. Wat is nu precies het verschil? Want beide zijn niet hetzelfde en hebben verschillende doelen.

De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de opdracht gekregen om samen een globaal parochiekerkenplan op te maken voor de gemeente. Het parochiekerkenplan vindt zijn oorsprong in de conceptnota van minister Bourgeois, 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk' van 24 juni 2011. Er wordt aan de gemeenten gevraagd om na te denken over alle kerkgebouwen op haar grondgebied.

Het onroerenderfgoeddecreet en -besluit voorzien sinds 2015 in de opmaak van beheersplannen. Als je een verhoogde erfgoedpremie wil aanvragen voor een parochiekerk (80% erfgoedpremie), moet je over een goedgekeurd beheersplan beschikken. In het document leg je vast welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Het voordeel is dat je geen afzonderlijke toelating meer hoeft aan te vragen voor alle werken die in het plan worden vrijgesteld van toelating. Het heeft een looptijd van twintig jaar. Voor de opmaak ervan kan je over een onderzoekspremie beschikken.